Thông tin khác

Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Nitipon Clinic (Sau đây gọi tắt là “Nitipon” hoặc “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình thông qua website www.nitiponclinic.vn
Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Nitipon không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.
Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, Nitipon sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.
Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của Nitipon được cung cấp trên website này. Nitipon đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.

Thông Tin Đăng Ký Kinh Doanh

CÔNG TY TNHH MTV DOUBLE N AESTHETICS VIỆT NAM
Mã số doanh nghiệp: 031395668
Cơ quan cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Đăng Ký Kinh Doanh)